O firmieArtykulyNewsletterKontakt

 

home >> Aeracja powietrzna


spieki porowate

Przepuszczalny spiek porowaty SIPERM.

 

Materiał zdefiniowany jako przepuszczalny spiek porowaty to kompozyt mono- lub polimateriałowy charakteryzujący się odpowiednio dużymi odległościami pomiędzy cząsteczkami. Przestrzeń pomiędzy cząsteczkami tworzącymi materiał określa się pojęciem porów. Gwarantują one w miarę swobodne przenikanie mediów gazowych i ciekłych do wnętrza i przez materiał, co określa się mianem przepuszczalności. Ze względu na charakter porów, które mogą być regularne, proste, nieregularne czy kręte, osiąga się odpowiednie wytracenie energii (prędkości przepływu) medium przezeń przepuszczanego, co jest widoczne jako spadek ciśnienia na materiale lub redukcja prędkości i rozproszenie kierunku przepływu za materiałem (np. tłumiki dźwięku). Porowatość w przypadku spieków przepuszczalnych należy rozumieć jako średnią wielkość porów (podawaną zwykle w mikrometrach) charakterystyczną dla danego materiału. Pojęcie średniej wielkości porów wynika z faktu, że spieki charakteryzują się porami o różnych wielkościach. W przypadku materiału, w którym około 60% wszystkich porów ma określony rozmiar przyjmuje się, że jego porowatość jest równa rozmiarowi dominującemu. Pojęcie spieku definiuje materiał powstały z surowca, jakim jest proszek lub granulat, w wyniku procesu wysokotemperaturowego zgrzewania (spiekania).

 

do góry


SIPERM R

SIPERM R

 

Pod nazwą materiału SIPERM R kryje się przepuszczalny spiek porowaty wytwarzany na bazie proszku stali kwasoodpornej AISI 316 L. Proces produkcyjny zakłada uprzednie prasowanie w formie, a następnie spiekanie w wysokiej temperaturze. Materiał ten posiada najlepsze charakterystyki w zakresie wytrzymałości mechanicznej, termicznej i chemicznej ze wszystkich trzech rodzajów oferowanych spieków, co pozwala na jego stosowanie praktycznie w każdej aplikacji zakładającej wykorzystanie komponentów przepuszczalnych. Jest wytwarzany w 13 wariantach, oznaczonych kolejnymi indeksami: 1, 3, 7, 10, 14, 20, 35, 60, 80, 100, 125, 150 oraz 200. Im większy indeks materiałowy, tym większa średnia wielkość porów w materiale. Nieregularny kształt ziaren proszku, z którego jest wytwarzany sprawia, że SIPERM R charakteryzuje się bardzo wysokim współczynnikiem adsorpcji, a tym samym znakomicie się sprawuje jako materiał filtracyjny gazów i cieczy. Spiek ten posiada atest bezpieczeństwa fizjologicznego FDA, który pozwala na stosowanie w aplikacjach, gdzie zakłada się bezpośredni kontakt tego materiału z produktami spożywczymi i farmakologicznymi. 

 

do góry


SIPERM B

SIPERM B

 

Materiał oznaczony jako SIPERM B to przepuszczalny spiek porowaty wytwarzany na bazie proszku brązu (CuSn 10) o regularnym, kulistym kształcie ziaren. Proces produkcyjny zakłada spiekanie w wysokiej temperaturze, w formie, bez dodatkowego docisku. Dzięki temu materiał ten charakteryzuje się także dość regularnym kształtem porów, co sprawia, że w przypadku wystąpienia niedrożności porów bardzo łatwe jest rozwiązanie tego problemu. Stosując, przykładowo, technikę płukania wstecznego (gazem lub cieczą) możliwe jest przywrócenie prawie pełnej drożności porów w całej objętości materiału. Regularny kształt porów materiału SIPERM B gwarantuje dodatkowo, dla danej wielkości porów, przy przepływie medium gazowego lub ciekłego, najniższy opór (spadek ciśnienia) ze wszystkich produkowanych spieków. Fakt ten sprawia, że materiał ten bardzo często jest wykorzystywany jako tłumik dźwięku w instalacjach pneumatycznych. SIPERM B cechuje wysoka odporność mechaniczna i termiczna. Ze względu na ograniczoną odporność chemiczną materiał ten nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z mediami agresywnymi. SIPERM B jest wytwarzany w 9 wariantach, jeżeli chodzi o średnią wielkość porów charakteryzującą spiek. Indeksy materiałowe to: 5, 8, 12, 20, 40, 80, 120, 150 oraz 200; im większy indeks materiałowy tym większa średnia wielkość porów w materiale.

 

do góry


SIPERM HP

SIPERM Hp

 

Przepuszczalny spiek porowaty oznaczony SIPERM Hp powstaje z proszku czystego polietylenu (PE-UHMW) o określonej, zależnie od docelowego rozmiaru porów, wielkości ziarna. Podobnie jak omawiany wcześniej spiek na bazie brązu, także i SIPERM Hp jest wytwarzany drogą spiekania w formie bez przykładania dodatkowych sił z zewnątrz. Materiał ten jest dostępny w 5 wariantach, jeżeli chodzi o średnią wielkość porów w materiale. Indeksacja materiałowa jest następująca: 5, 10, 20, 40 oraz 80. Także i w tym przypadku prawdziwa jest zależność, że im większy indeks materiałowy tym większa średnia wielkość porów w materiale. Spiek polietylenowy charakteryzuje się reweleacyjną odpornością chemiczną, dobrymi parametrami mechanicznymi, jednak należy w tym miejscu zaznaczyć, że będąc tworzywem sztucznym, zakres temperaturowy jego stosowalności jest znacznie ograniczony. Dodatkowo SIPERM Hp cechuje spora elastyczność oraz możliwość wykonania spieku w wersji hydrofobowej (standard), hydrofilnej oraz antystatycznej (tzw. czarny polietylen). Materiał ten jest w chwili obecnej najchętniej wybieranym przez Klientów spiekiem, przede wszystkim z uwagi na znakomitą proporcję jakość-cena-parametry. Najpopularniejsze przykłady aplikacji to leje fluidyzacyjne, filtry, wkłady do mieszalników fluidyzacyjnych, tłumiki dźwięku, dyfuzory, systemy wspomagania wysypu, dozowniki itp. Podobnie jak spiek na bazie stali kwasoodpornej, SIPERM Hp posiada dopuszczenia FDA w zakresie bezpośredniego kontaktu z mediami spożywczymi i farmakologicznymi. 

 

do góry


FLUIDYZACJA

Fluidyzacja, aeracja, napowietrzanie

 

Spieki SIPERM o wysokiej porowatości są idealnym materiałem do zastosowania w systemach, gdzie podstawowym procesem, jaki się wykorzystuje, jest fluidyzacja medium sypkiego. Spieki porowate gwarantują równomierny rozpływ powietrza na całej swojej powierzchni, co pozwala na w pełni kontrolowane prowadzenie procesu fluidyzacji przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności aeracyjnej i ograniczeniu ilości czynnika gazowego.
Istota procesu fluidyzacji polega na tym, że przy przedmuchiwaniu warstwy materiału ziarnistego od dołu ku górze za pomocą gazów, przy określonej prędkości przepływu gazu (tzw. prędkości krytycznej), przechodzi ona w stan półzawieszony, czyli fluidalny i przyjmuje właściwości cieczy. W tym stanie odstęp pomiędzy poszczególnymi cząstkami zwiększa się na tyle, że na ich przemieszczenie potrzebne jest mniejsze zużycie energii niż w przypadku gdyby warstwa nie była zawieszona w strumieniu gazu. Lepkość ładunku fluidalnego zmniejsza się wraz ze zwiększeniem prędkości przepływu gazu przez złoże.

 

do góry


Rodzaje aeratorów

AREATORY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- aeratory grzybkowe

areator grzybkowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-aeratory listwowe

areator listwowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-stożki aeracyjne

stożek areacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry