Czujnik łopatkowy MBA2_2

Czujnik obrotowy MBA2_2

Łopatkowy wskaźnik pomiaru poziomu materiału sypkiego w wykonaniu przeciwwybuchowym