O firmie

Centrum Technologii Materiałów Sypkich Stępień, Redliński spółka jawna została założona w kwietniu 2012 r, aby poprzez wdrażanie nowych technologii oraz modernizowanie już stosowanych rozwiązań wspomagać te branże przemysłu, w których szeroko rozumiane materiały sypkie odgrywają kluczową rolę w procesach produkcyjnych. Stawiamy sobie za zadanie przedstawienie Państwu szerokiej oferty urządzeń oraz usług projektowych i montażowych tak, aby dzięki nim zwiększyć rentowność procesów produkcyjnych jak i zmniejszać ryzyko występowania wypadków.

Dzięki bardzo szerokiej ofercie i wieloletniemu doświadczeniu naszych pracowników możemy rozwiązywać między innymi takie problemy jak:
- transport i magazynowanie materiałów sypkich,
- udrażnianie ciągów technologicznych z materiałami sypkimi,
- separacja i oczyszczanie materiałów sypkich,
- dozowanie i mieszanie materiałów sypkich,
- pomiary poziomu w silosach i zbiornikach,
- zwiększanie pojemności użytecznej silosów i zbiorników,
- zwiększanie bezpieczeństwa pracy w ciągach technologicznych z materiałami sypkimi,
- zmniejszanie lub likwidacja zapylenia.

Jesteśmy elastyczni i wykonujemy zarówno pojedyncze dostawy urządzeń lub jeśli takie są oczekiwania naszych klientów wykonujemy całe instalacje „pod klucz” zaczynając od projektowania poprzez wykonawstwo a kończąc na uruchomieniach instalacji. 

Oferowane przez nas urządzenia i technologie to:
- transport pneumatyczny i mechaniczny STAG,
- systemy zapobiegania wybuchom,
- systemy DSH tłumienia zapylenia,
- zasuwy nożowe,
- czujniki pomiaru poziomu materiałów sypkich MBA,
- silosy i zbiorniki,
- podajniki ślimakowe,
- podajniki zgrzebłowe,
- pulsatory powietrzne,
- podajniki kubełkowe,
- zgarniacze do przenośników taśmowych,
- odbijaki pneumatyczne w tym ze stali nierdzewnej,
- wibratory pneumatyczne,
- elektrowibratory,
- przenośniki taśmowe,
- system LIFTUBE,
- odkurzacze przemysłowe,
- aeracja powietrzna,
- podajniki i przesiewacze wibracyjne,
- czyszczenie silosów,
- system GIRONET,
- przenośniki łańcuchowe,
- armatki pneumatyczne AIRCHOC.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.