O firmieArtykulyNewsletterKontakt

 

home >> podajniki


Przenośniki łańcuchowe STAG

 

 

Podstawowym urządzeniem do transportu mechanicznego stosowanym przez naszego partnera firmę STAG jest przenośnik łańcuchowy, znany również – od nazwiska wynalazcy – jako urządzenie Redlera. Funkcja tego urządzenia oparta jest na ruchu łańcucha bez końca, który jest prowadzony w prostokątnym korycie przez połączony łańcuch napędowy. Poza jego użyciem w poziomych przenośnikach o długości do 40 metrów, przenośniki łańcuchowe są również używane jako przenośniki pochyłe i pionowe, o kątach nachylenia od 25 do 90 stopni i o możliwych wysokościach podnoszenia do 30 m.

 

Urządzenia te stosowane są w jednostkach rozładunkowych, załadunkowych i rozdzielających. W przypadku poziomych przenośników z wykorzystaniem pośrednich koryt możliwe jest zainstalowanie dowolnej ilości punktów załadunkowych i rozładunkowych, co sprawia, że system ten jest niezwykle elastyczny.

 

 

Zalety przenośników łańcuchowych:

- zajmują mało miejsca

- mogą być łatwo zintegrowane z już istniejącymi instalacjami

- zamknięta i szczelna metoda konstrukcji

- nadają się do materiałów sypkich o wysokich temperaturach

- mogą być używane z materiałami sypkimi o właściwościach ściernych

- konstrukcja jest w dużym stopniu samoutrzymująca się

- przeciwwybuchowe (zgodne z ATEX)

 

 

do góry


Systemy rozładunku STAG dla silosów i bunkrów

 

 

 

Przechowywanie materiałów sypkich w silosach i bunkrach wymaga indywidualnych i dobrze opracowanych systemów rozładunku. Transportowany materiał sypki określa technologię, którą należy zastosować. Odpowiednie rozwiązania i alternatywy są określane w naszym centrum technicznym i realizowane z użyciem odpowiednich danych na podstawie poprzednich doświadczeń STAG. Generalnie rozróżniamy pomiędzy mechanicznymi i pneumatycznymi systemami rozładunku.Żaden z wymienionych systemów nie może być bezpiecznie oddany bez szczegółowej wiedzy na temat transportowanego materiału. Nasze dane z doświadczeń i porównywalne testy laboratoryjne dotyczące wydajności zatrzymywania powietrza oraz testy przeprowadzone w naszym centrum badań gwarantują, że możemy być absolutnie pewni naszych rozwiązań w tego typu systemach.

 

 

Jednym z rozwiązań jest system SiLex. Mechaniczny system rozładunku, został specjalnie opracowany dla wolno płynących materiałów, lub materiałów, których nie da się upłynnić, lub które upłynniają się w bardzo małym stopniu, ze średnicą łączącą o długości maksymalnie 2/3 średnicy silosu. Podczas pracy nad tym rozwiązaniem szczególna uwaga została zwrócona na łatwość podłączenia tego system do już istniejących silosów lub bunkrów o kształcie leja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rama przesuwna – przenośnik z płytą ruchomą jest kolejnym mechanicznym systemem rozładunku. Ta technologia jest używana w okrągłych silosach z płaskimi dnami oraz kiedy transportowane materiały sypkie mają znikome właściwości fluidyzacyjnei są o dużej granulacji. Jest jednakże również stosowana w przypadkach, kiedy można się spodziewać dużej różnorodności materiałów w tym samym silosie. Przenośnik rozładunkowy z płytą ruchomą lub transmisyjną dla bunkrów pracuje na tej samej zasadzie, ale jest stosowany do rozładunku prostokątnych bunkrów o dużej pojemności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przenośniki łańcuchowe są również wypróbowaną i przetestowaną technologią do rozładunku silosów i bunkrów. Ten system rozładunku jest stosowany szczególnie w przypadku wolno płynących materiałów i materiałów mulistych. Główna korzyść takiego modelu to wynikający z niego pionowy kształt otworów i że opróżnianie może być zróżnicowane i mierzone.

 

 

do góry


Systemy przeładunkowe STAG dla materiałów sypkich

 

 

Materiały sypkie są coraz częściej transportowane w silosach kolejowych lub auto-cysternach. Ta druga opcja jest stosowana w dostawach lokalnych do klientów. Sprzęt przeładunkowy z odpowiednimi zdolnościami przechowywania to łącznik pomiędzy nimi. Zdarza sie coraz częściej, że duże place budowy są wyposażone w sprzęt przeładunkowy. Coraz częściej również mniejsi klienci i inni użytkownicy materiałów sypkich wybierają transport kolejowy. STAG jest liderem w sprzęcie przeładunkowym oraz rozładunku kolejowym i ma na koncie konstrukcję 40-tu tego typu obiektów we własnym zakresie. Prosty przeładunek połączony z dużą wydajnością i bezpieczeństwem obsługi to główne cechy obiektów STAG. Cement, wapno, gips, sól, węgiel brunatny, mikrokrzemionka, popiół i kwas tereftalowy to główne materiały przesyłane przez te systemy, ale inne materiały sypkie również są obsługiwane. Pół- i w pełni zautomatyzowane systemy

rozładunku kolejowego. Kilka dekad doświadczeń z pneumatycznym sprzętem do rozładunku kolejowego jest podstawą tej technologii dzięki zdobytej wiedzy i optymalizacji. Dzięki temu możemy zaoferować pół- i w pełni automatyczny sprzęt do rozładunku kolejowego, który nie tylko upraszcza przeładunek, ale również zmniejsza zapotrzebowanie na pracowników. Zastosowany w połączeniu z systemem rurowym fazy gęstej STAG, wydajność przesyłu jest zwiększona, zużycie energii jest zmniejszone i poprawione jest bezpieczeństwo obsługi. Kolejnym polem zastosowania komponentów STAG jest rozładunek big-bagów i załadunek różnego typu kontenerów materiałów sypkich. Możliwości rozładunku big bagów są dostępne jako standardowe wyposażenie do wszelkich zastosowań.

 

Inne technologie z szerokiego wyboru STAG: • Głowice napełniające małych kontenerów, aktywowane pneumatycznie i szczelne • Głowice napełniające kontenerów ruchomych, używane do załadunku środków transportu drogowego i wagonów kolejowych materiałów sypkich • Pobieracze próbek, do pobierania próbek z pneumatycznych rur dostawczych

 

 

 

 

 

 

do góry


Kruszarki STAG

 

Kruszarka brył STAG jest wysokiej jakości produktem, który jest stosowany głownie w przemyśle chemicznym oraz w przypadkach, gdy zapotrzebowanie na kruszenie jest wysokie. Pojedynczy lub podwójny rozdrabniacz jest stosowany wedle indywidualnych potrzeb i potrzebnej wydajności pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry


Młyn uderzeniowy STAG

 

Młyn uderzeniowy STAG został specjalnie stworzony do obsługi popiołu kotłowego z elektrociepłowni oraz do załadunku silosów w transporcie pneumatycznym. Dzięki zastosowaniu młyna uderzeniowego wznoszący się popiół jest traktowany w sposób, który uniemożliwia powstanie jakichkolwiek zakłóceń funkcjonalnych w kolejnej fazie ruchu podczas rozładunku silosu, lub podczas jakiejkolwiek procedury rozładunku ciężarówki, jaka może być wymagana.

 

 

 

 

do góry


Podajniki wibaracyjne

 

Jeden z naszych działów został poświęcony projektowaniu, produkcji i instalacji urządzeń do wibracyjnego wydajnego przetwarzania i transportowania materiałów sypkich.
Tartaki, odlewnie, kamieniołomy, elektrownie,  zakłady recyklingu w wielu krajach opierają się na naszej wiedzy i urządzeniach naszych partnerów.

 

 

 

 

 

Dzięki współpracy z naszymi partnerami produkującymi od wielu lat urządzenia wibracyjne zdobyliśmy renomę specjalistów w wibracjach posiadających nowoczesne rozwiązania technologiczne o wysokiej niezawodności sprzętu. Nasz asortyment jest bardzo szeroki i obejmuje: - przesiewacze wibracyjne, - podajniki wibracyjne, - magnetyczne separatory. Wszystkie urządzenia zostały indywidualnie zaprojektowane według potrzeb klienta, więc jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry


Kubełki SOLIGOM® do elewatorów

 

W odpowiedzi na potrzeby użytkowników dla rozwiązania problemów związanych z korzystaniem z tradycyjnych kubełków stworzyliśmy SOLIGOM ® - wytłaczane kubełki gumowe.

 

Zalety:

 

- odporna na ścieranie,
- mniejsze zużycie SOLIGOM ® w porównaniu z tradycyjnymi
materiałami, takimi jak odlewy, stal, tworzywa sztuczne itp. (2-4 razy dłuższa żywotność),
- odporne na korozję,
- SOLIGOM® nie reaguje z naturalnym substancjami chemicznymi,
- SOLIGOM® ma wyjątkowy kształt i elastyczność co pozwala zmniejszyć problemy z zapychanie i z oklejaniem,
- gwarantowana wydajność elewatora.
- lekka konstrukcja zwiększa żywotność elementów napędu elewatora.
- wyeliminowane ryzyko iskry.
- nie ma ryzyka wybuchu.

- brak zanieczyszczenia transportowanego produktu.

 

do góry


Obturator

 

Obturator rozwiązuje problemy z odbiorem materiałów sypkich z instalacji pracującej na podciśnieniu np. filtry, cyklony itp., bez zastosowania silnika w jakiejkolwiek formie. System ten składa się z wulkanizowanej klapy elastomerowej, która została wstępnie ukształtowana. Jeśli brak jest produktu nad obturatorem to ze względu na efekt próżni pod cyklonem lub filtrem, dwie przeciwległe powierzchnie membrany łączą się razem uszczelniając hermetycznie wylot. Gdy pewna ilość materiału pobierana jest do obturatora, dobrane obciążenie na membrany ostatecznie uwalnia produkt zebrany w jego dolnej części, a membrana zamyka się ponownie jak tylko minimalne obciążenie otwarcia zostanie usunięte. Ze względu na elastyczność zastosowanej gumy współczynnik zużycia membrany jest ograniczony do minimum. Konstrukcja obturatora zapewnia szczelność w momencie otwarcia przysłony co zapobiega dostawaniu się powietrza do systemu przy otwartych przesłonach. Ponadto, korzystanie z obturatory zapobiega problemom z zatykaniem wylotów, które są nieodłączne przy niektórych materiałach sypkich.

 

Zalety:

- cena zakupu znacznie niższa niż w konkurencyjnych produktów np. zaworów obrotowych, podwójnych zaworów klapowych, itp.,

- szybki i łatwy montaż,

- nie wymaga konserwacji,

- brak zużycia energii, proces odbywa się bez silnika napędowego.

 

 

Możliwość wykonania:


- ze stali nierdzewnej,
- do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem pyłów ATEX (20,21,22),
- do zabudowy na wylotach o średnicy od 65 do 300 mm,
- wykonanie specjalne w różnych wariantach temperaturowych (min – 40; max + 200 stopni Celsjusza).

 

do góry