O firmieArtykulyNewsletterKontakt

 

home >> pulsatory powietrzne AIRCHOC®


PULSATORY POWIETRZNE AIRCHOC®

 

 

 

W związku z przechowywaniem materiałów sypkich w dużych silosach stalowych lub zbiornikach betonowych często występują problemy z płynnym odbiorem tych materiałów. Aby zlikwidować te problemy oferujemy metodę dynamicznej aeracji przy pomocy układów pulsatorów powietrznych (armatek pneumatycznych) AIRCHOC® produkowanych przez światowego potentata firmę STANDARD INDUSTRIE S.A.S.

Armatki pneumatyczne AIRCHOC® stosowane są w wielu miejscach przede wszystkim na wieżach wymienników pieców cementowych, na lejach zasypowych elektrofiltrów, bunkrach węglowych czy do przedmuchiwania korków lub nawisów powstających w rurach przesypowych oraz innego rodzaju urządzeniach linii technologicznych. Zastosowanie pulsatorów pneumatycznych AIRCHOC ® zapobiega powstawaniu nawisów, zatykaniu się wylotów, oklejaniu ścian zbiorników, co gwarantuje płynny, niezakłócony wypływ materiału oraz zwiększa pojemność użyteczną zbiorników.

 

Zasada działania:

 

AIRCHOC® jest pneumatycznym urządzeniem do usuwania nawisów, osadów ściennych tworzących się w silosach i zbiornikach magazynowania. Od 1978 roku jego zastosowanie uległo dużemu rozszerzaniu ze względu na rozszerzenie procesów termicznych stosowanych w cementowniach, w zakładach wapienniczych, w stalowniach i w spalarniach odpadów. Zasada działania pneumatycznego strzepywacza AIRCHOC® polega na użyciu pewnej objętości sprężonego powietrza, którego ilość zawiera się między 1 i 400 litrów, w zależności od typu urządzenia AIRCHOC®.

 

 

Objętość ta zostaje uwolniona w sposób nagły poprzez otwór o dużych wymiarach, połączony bezpośrednio z jednostką składowania. Uzyskany skutek wiąże się z eksplozją spowodowaną gwałtownym rozprężeniem sprężonego powietrza (rys. 1).

 

 

Po lewej stronie prezentujemy różnicę w sile działania pomiędzy standardowym urządzeniem AIRCHOC® w wersji standardowej a nowszą konstrukcją AIRCHOC 5®.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsatory pneumatyczne AIRCHOC® mogą być sterowane przez centralne systemy sterowania jak również przy użyciu sterowników lokalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armatki pneumatyczne montowane są na silosach przy pomocy króćców przyłączeniowych rurowych lub dodatkowo wyposażonych w dysze szczelinowe (patrz w zakładce „Części zamienne”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasuwa

 

 

 

 

 

do góry


PULSATORY POWIETRZNE AIRCHOC® WIRELESS

 

 

Wykorzystując armatkę powietrzną AIRCHOC® firma Standard Industrie wprowadziła na rynek nowatorskie rozwiązanie AIRCHOC® Wireless – armatka pneumatyczna sterowana bezprzewodowo. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność stosowania okablowania elektrycznego pomiędzy układem sterowania a pulsatorami. Sterowanie jest realizowane zdalnie poprzez nadajnik (układ sterowania) i odbiornik zamontowany na każdej armatce pneumatycznej. Układ sterowania pozwala na pracę w automatyce (zaprogramowany cykl uruchamiania) jak i indywidualne uruchamianie z panelu sterownika.

 

Dodatkowo jest możliwość uruchamiania każdej armatki indywidualnie z pilota.

 

Bezprzewodowy system umożliwia działanie AIRCHOC® Wireless na dużych odległościach w każdym terenie, niezależnie od jakichkolwiek przeszkód. Zasięg w przestrzeni zabudowanej do 300 m oraz do 1000 m w przestrzeni otwartej.

 

do góry


PULSATORY POWIETRZNE MULTI SYSTEM  MACSYS®

 

Armatki pneumatyczne AIRCHOC® znalazły zastosowanie w bardzo wielu miejscach, ale są pewne obszary, w których występuje bardzo wysoka lub niska temperatura albo trudno dostępne, gdzie bezpieczeństwo operatora jest głównym problemem przy wykonywaniu serwisu lub konserwacji. Dlatego firma Standard Industrie zaprojektowała MACSYS®. Urządzenie jest wykonywane w wersjach od 4 do 8 wylotów.

 

Przykładowe zastosowanie systemu MACSYS®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry