O firmieArtykulyNewsletterKontakt

 

home >> transport pneumatyczny

 


Systemy transportu pneumatycznego STAG

 

Firma STAG, której jesteśmy wyłącznym przedstawicielem w Polsce jest dostawcą technologii transportu pneumatycznego dla wszystkich typów materiałów sypkich, włączając drobno- i gruboziarniste proszki, łatwo przesypujące się lub kleiste, transport na małe lub duże odległości, duże lub małe wydajności transportu oraz standardowe lub specjalistyczne zastosowania. Opierając się na wieloletnich doświadczeniach w zależności od warunków brzegowych oraz oczekiwanego przez klienta efektu końcowego, nasi specjaliści proponują najlepszą technologie. W zależności od sytuacji, używamy albo wypróbowany i przetestowany system STAG gęstej fazy transportu z przenośnikami i jedyny w swoim rodzaju System Gęstego Przepływu Rurowego (ang. DenseFlowPipe System (DFS)), albo tradycyjne systemy transportu fazy pochylonej z wtryskiwaczami i zaworami motylkowymi. Każdy z tych systemów może być systemem do wyboru i każdy z nich posiada swoje

korzyści w danym zastosowaniu. Często do otrzymania optymalnego rozwiązania wymagana jest kombinacja tych dwóch technologii. Żaden z przedstawionych systemów nie może być bezpiecznie oddany do użytku bez szczegółowej wiedzy na temat właściwości transportowanych materiałów sypkich. STAG ma za sobą wiele dekad doświadczeń w projektach, które zostały wdrożone, oraz szeroką wiedzę specjalistyczną w tej dziedzinie wynikającą z badań własnego centrum technicznego.

 

do góry


Transport fazą gęstą

 

Transport upłynniony obejmuje kolejny system transportu pneumatycznego zazwyczaj używanego do przepływów o dużej masie. Materiały sypkie stale są upłynniane (fluidyzowane) i tym samym uczynione swobodnie spływającymi, za pomocą grawitacji. To oznacza, że w każdym przypadku odpowiednie nachylenie musi występować pomiędzy lokalizacją produktu i jego zamierzonym celem.

 

do góry


Transport fazą rozrzedzoną

 

Rury transportowe wykonane na wymiar dla określonego zastosowania. Rury transportowe dostosowane do produktu i określonego zastosowania są niezbędnym warunkiem dla płynnej pracy każdego systemu transportu. Specjalistyczne rozwiązania, jak na przykład rury transportowe, o konstrukcji „rura w rurze ”są częścią standardowej oferty STAG. Użycie odpowiednich elementów zmieniających kierunek w kształcie standardowych kolanek (z lub bez ochrony przed zużyciem/ścieraniem)

lub sprawdzonych i przetestowanych rozdzielaczy przepływu STAG musi być dobrze zaplanowane. Zawory rozdzielające są również niezmiernie ważne. Rozdzielacze przepływu, w połączeniu z odpowiednimi elementami łączącymi do kołnierzy rozdzielaczy, są funkcjonalnie odpowiednikami wysokiej jakości zaworów rozdzielających.

 

 

 

 

 

do góry


Transport z użyciem pochylni powietrznych (ang. AirSlide)

 

Pochylnie powietrzne obejmują kolejny system transportu pneumatycznego normalnie używanego dla przepływów o dużej masie. Materiały sypkie stałe są upłynniane i tym samym uczynione swobodnie spływającymi, a grawitacyjnie. To oznacza, że w każdym przypadku musi występować odpowiednie nachylenie pomiędzy lokalizacją produktu i jego zamierzonym celem.

 

do góry