O firmieArtykulyNewsletterAktualnościKontakt

 


 

Szanowni Państwo,


Bardzo dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Jednocześnie chcielibyśmy Państwa zainteresować naszą bogatą ofertą.

 

Centrum Technologii Materiałów Sypkich Stępień, Redliński spółka jawna została założona, aby poprzez wdrażanie nowych technologii oraz modernizowanie już stosowanych rozwiązań wspomagać te branże przemysłu, w których szeroko rozumiane materiały sypkie odgrywają kluczową rolę w procesach produkcyjnych. Myśląc o materiałach sypkich rozumiemy je nie tylko, jako piasek, mączkę wapienną, cement czy węgiel kamienny, ale także zboża, biomasę, stłuczkę szklaną, kamień wapienny, różnego rodzaju pyły i osady powstające w filtrach, instalacjach odsiarczania spalin czy spalarniach odpadów. Wszystkie te materiały masowe na różnych etapach procesu technologicznego mogą powodować jego opóźnienia a często nawet zatrzymanie całego procesu. Przedsiębiorcy często narażeni są na straty ekonomiczne ze względu na problemy z przechowywaniem oraz transportem wielu materiałów masowych. Jednak to nie ekonomia jest w tym momencie tą dziedziną, której materiały sypkie najbardziej „uprzykrzają życie”. Najmocniej i niestety najsmutniej problemy z szeroko rozumianym przechowywaniem i transportem materiałów sypkich odciskają swoje piętno w bezpieczeństwie pracy. Mimo tak wielkiego postępu technologicznego przy usuwaniu problemów na przykład z opróżnianiem silosów czy udrażnianiem przesypów jeszcze w XXI wieku giną ludzie. Z myślą o niwelowaniu tych problemów zrodził się pomysł na nową firmę, czyli Centrum Technologii Materiałów Sypkich Stępień, Redliński sp.j.

 

Przez wiele lat założyciele jak i pracownicy naszej firmy zdobywali doświadczenia w pracy na rynku polskim, rosyjskim, ukraińskim jak i wielu innych. W oparciu o te doświadczenia grupa inżynierów – założycieli firmy, postanowiła wykorzystać swoje doświadczenia w nowej firmie, która będzie kierowała swoją ofertę dla przemysłu cementowego, wapienniczego, wydobywczego (górnictwo rud, węgla kamiennego i innych kruszyw), chemicznego, energetycznego, maszynowego oraz do wielu innych branż. Stawiamy sobie za zadanie przedstawienie Państwu szerokiej oferty urządzeń oraz usług projektowych i montażowych tak, aby dzięki nim zmniejszać ryzyko występowania wypadków jak i zwiększyć rentowność procesów produkcyjnych. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.


Z poważaniem,

Właściciele firmy