Pomiar poziomu materiałów sypkich

 

 
 
 
Czujnik membranowy
MBA100
 
Czujnik łopatkowy
MBA888
 
Czujnik łopatkowy
MBA2_2
 
Czujnik radarowy
MBA300

 

 
 
 
Czujnik łopatkowy
MBA200 MAIHAK
 
Czujnik łopatkowy
MBA800
 
Czujnik ciężarkowy
MBALOT369
 
Czujnik radarowy
MBA400

 

 
 
 
Czujnik wibracyjny
MBA700
 
Sonda
falowodowa
 
Czujnik
ultradźwiękowy
 
Czujnik
pojemnościowy

 

 
 
 
 
Czujnik MBA808 spłaszczający
stożek usypowy w silosie
 
 
 
Urządzenie pomiarowe
MLA900
 
Urządzenia pomiarowe
MLA1000